woensdag 8 maart 2017

Čzeladz

Čzeladz [čelač], m. v již. Polsku, ve vojvodství Katovice, 34 400 obyv. Prům. těžební (kamenné uhlíl, keramický.

Armitage

Armitage [ármitydi] Kenneth *1916, brit. sochař; jeho typickým tématem je figurální skupina pojatá jako jednolitá stěna.

dinsdag 7 maart 2017

Bogarde

Bogarde [bogord] Dirk, *1920, angl. film. herec. Vynikl zvi. ve filmech Doktor v domě, Soumrak bohů, Smrt v Benátkách,

D^browski

D^browski [domb-] Jan Henryk, 1755 až 1818, pol. gen; účastnil se Ko-sciuszkova povstání, 1797 organizoval ve shodě s Napoleonem pol. legie v Itálii, 1806 vedl povstání ve Velko-polsku proti pruské nadvládě: bojoval na straně napoleonské Francie 1806 až 1807, 1809 a 1812.

Antisovětismus

antisovětismus [řec. + rus.], jádro a specifická forma antikomunismu. Cílem a. je odtrženi sociál, zemi a nár. osvob. hnutí od SSSR a tím oslabení všech sil spol. pokroku. Ideologie a. popírá vymoženosti sov. sociál, zřízení, falzifikuje polit, a cíle KSSS, očerňuje sociál, výstavbu v SSSR, odmítá sov. zkušenosti, konstruuje subjektivistické „modely*4 socialismu, snaži se učinit socialismus „demokratičtější44. „lidštější44, tj. zbavit jej především jeho třídní podstaty. Důle-

G+ mikroorganismy

G+ mikroorganismy, na G-pouze bakteriostatický účinek

Bohrův niagneton

Bohrův niagneton [bór-], zn. jjb. magn. moment obalového elektronu ve stavu, v němž se průmět orbitálniho momentu hybnosti do zvoleného směru rovná A; p* = (9,273 2 ± 0,000 6).