zondag 5 maart 2017

Althusius

Althusius [-húzi-] Johannes, 1557 až 1638, vl. jm. Althus, něm. teoretik práva, stoupenec kalvinismu a vlivný teoretik reformace žijící v Nizozemí. Hlásal rozhodující úlohu lidu ve spol. a smluvní teorii státu.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten