zondag 5 maart 2017

Degen

Degen [dé-] Jacob, 1760-1848, švýc. let. průkopník. Od 1807 činil pokusy s létajícími stroji s mávavýmí křídly poháněnými lidskou silou, degenerace [lat.], úpadek, zeslabeni schopnosti, výkonnosti, funkce ap.; je charakterizována změnami odchylujícími se od normálního průběhu nebo progresivního vývoje; 1. teor.fyz. d. značí, že kvantově mechanický systém s danou energií (hl. kvantovým číslem) má různé hodnoty dalších čísel (např. kvantová čísla momentu hybnosti), tj. různé vlnové funkce. Počet těchto různých vlnových funkcí (různých stavů o stejné energii) se nazývá násobností degenerace; 2. biol. ztráta nebo zeslabení jedné nebo několika funkcí, schopností, buněčných struktur nebo regrese orgánů, např. d. oči u živočichů žijících trvale ve tmě, ztráta odolnosti proti chorobám; 3. lék. ozn. d. se používá v ustálených názvech chorob, hl. v neuropatologii. degenerovaná hvězda, hvězda, jejíž většina hmoty je v degenerovaném stavu (atomy jsou vysokým tlakem zbaveny svých elektronů); např. bílí trpaslíci. Degevter [degeté, dechejter] Pierre, 1848-1932, fr. děl. skladatel; autor

Geen opmerkingen:

Een reactie posten