zaterdag 4 maart 2017

Bungalov

bungalov [angl. < ind.]. v trop. krajinách přizemní domek s verandou. Bunge Mario, *1918. pokrokový kan. filozof argentinského pův.; zabývá se filoz. vědy, metodologii přír. věd, log. a sémantikou; marx. (zvi. dialektiku) nepochopil do hloubky, tíhne k scientismu a operacionalismu. Bungerova oáza, většinu roku nezaled-něná pahorkatmná část Antarktidy na V země královny Mary, asi 150 m n.m., 600 km2. Též obecný název pro podobné oblasti Antarktidy, buničina, těch. celulosa (celulóza) — vláknitá hmota vyráběná ze dřeva nebo slámy. Podle výr. postupu se rozeznává b. natronová, sulfátová, sulfi-tová, viskosová (zušlechtěná b. sulfi-tová. popř. sulfátová). Z b. viskosové

Geen opmerkingen:

Een reactie posten